Telefon +47 90 58 06 41
Telefaks: +47 31 28 65 84

Postboks 150
3441 Røyken
Håndlaftede bygg
Alt råmateriale som benyttes er av sentvoksende furu som har vokst på næringsfattig sandgrund. Dette sentvoksende furutømmeret har et stort innhold av kjerneved og et rikt innhold av malm.

Stokkene kantes og barkes og plasseres i tørkeanlegg hvor de tørkes ned til 18-20% fuktighetsinnhold.

Laftingen utføres etter tradisjonelle norske metoder. Generelt kan man si at det er like mange ulike lafteløsninger og utseender som det finnes laftesnekkere.

Innenfor visse rammer kan vi utføre laftingen etter kundens eget ønske. Dette må selvfølgelig ligge innenfor konstruksjonsmessige oppnåelige og forsvarlige hensyn.

Ytterveggene leveres vanligvis i tykkelse på 20 cm og i enkelte tilfeller i mindre bygg på 15 cm. Tykkelsen på innerveggene er vanligvis 15 cm. Høyden på stokkene varierer fra 25cm til 50 cm i ferdig vegg.

Første stokk (svillen) utføres vanligvis med dryppnese. Stokkene margsprenges etter hvert som hver omfar (runde med laftestokker i veggen) bygges opp.Det skjæres meddrag og v-spor for laftevatt.

Generelt burde man unngå avstander på mer enn 5,5 meter mellom lafteknutene.

Etter hvert som hvert omfar bygges, bores det hull på 28 mm ved lysåpningene til dører/ vinduer og/eller med gjevne mellomrom. Disse hullene proppes med dømlinger under oppreising av tømmerkassen og skal avstive veggene.

Alle laftekasser vil etter hvert sige 4-5% i høyden. Grunnet dette må det skjæres spor for beitskier i vindus- og døråpninger.

Når tømmerkassen er ferdig montert i produksjonshallen og kontrollert av kunden blir alle stokkene merket systematisk i endene før tømmerkassen blir demontert og gjort klar til frakting til byggeplass.