Telefon +47 90 58 06 41
Telefaks: +47 31 28 65 84

Postboks 150
3441 Røyken
Fabrikken
Når vi tenker på en fabrikk, ser vi for oss at det meste foregår maskinelt. Men det finnes også noe håndarbeid. Særlig i forbindelse med elementproduksjon.

Produksjon av vinduer, dører og maskinlaft skjer med moderne (ofte computerstyrte) maskiner.