Telefon +47 90 58 06 41
Telefaks: +47 31 28 65 84

Postboks 150
3441 Røyken
Kvalitet
Det er mye man kan skrive om kvaliteten på våre produkter. Vi, som de aller fleste, garanterer et kvalitetsprodukt. Vi utfordrer stadig oss selv og produsenten til å tenke på kvalitet og løsninger som kan forbedre våre produkter.

Det ferdige produkt er selvfølgelig avhengig av mennesker, spesielt de håndlaftede produktene. Videre er produktet avhengig av alt fra kvaliteten på tørkeanlegg til kvaliteten på de øvrige produksjonsmaskinene.

MEN, før produksjonen kan settes i gang er man avhengig av at råmaterialet er av ypperste kvalitet. Råmaterialet som benyttes til håndlaft og til en del av de andre produktene er furu.

I dag har fabrikken tilgang til høykvalitets sentvoksende furu som vokser på flat, næringsfattig sandgrunn. Denne furuen har en stor andel av kjerneved og et rikt innhold av malm.

Tømmeret blir alltid hugget i vinterhalvåret.

Med tanke på fremtidige generasjoner er det hyggelig for oss å nevne at vår laftefabrikk har sponset 6 dekar med beplantning av ny skog.

Når tømmeret først kommer til fabrikken kantes og barkes stokkene. De blir så plassert i tørkeanlegg, hvor de tørkes til 18-20% fuktighetsinnhold. Da er de klar til videre bearbeidelse.

De kunder som bestiller håndlaftede/maskinlaftede hus eller hytter inviterer vi alltid til å besøke fabrikken for å godkjenne det ferdig opplaftede bygget. Deretter blir bygget merket, demontert og pakket klar for så og fraktes videre til bestemmelsesstedet.

De som bestiller elementprodukter er også velkomne til å besøke fabrikken for å se nettopp sin bestilling under produksjon.