Telefon +47 90 58 06 41
Telefaks: +47 31 28 65 84

Postboks 150
3441 Røyken
Produksjon
Produksjonen av håndlaftede bygg skjer selvfølgelig for hånd. Etter grovskjæring og tørking blir tømmeret brakt inn i produksjonshallen og bygget – omfar for omfar – til det omsider tar form.

Når bygget er ferdig oppsatt vil kunden som regel besøke produksjonslokalene for å besiktige sitt drømmehus eller hytte.

Deretter blir bygget merket, demontert og pakket, klar til forsendelse til byggeplass.