Telefon +47 90 58 06 41
Telefaks: +47 31 28 65 84

Postboks 150
3441 Røyken
Stabbur
Et godt tradisjonelt stabbur kan lages akkurat i den størrelse som passer for deg, og kan brukes som lagringsplass gjesterom eller en kombinasjon.

Det nederste bildet viser en kopi av et Numedals stabbur fra 1600 tallet. Utgangspunktet for dette var et gammelt sort/hvitt bilde tatt i 1920-årene, bygget i en kombinasjon av liggende laft og stavlaft.