Elementbygg

Etter dine egne tegninger, elementbygg eller i håndlaftet tømmer…. eller vi kan tilpasse et av våre eksisterende design etter dine ønsker.

Førsteklasses materialer

Våre elementhus blir konstruert av førsteklasses materialer. Dette resulterer i pene, solide og praktiske bygg med minimale vedlikeholdsbehov og gode energibesparende egenskaper.

Vår elementfabrikk har produsert og oppført et utall forskjellige bolighus, leilighetskompleks, hytter, næringsbygg, skoler, barnehager og helse-, og omsorgsbygg over hele Europa.

Alle basert på fabriksbygde elementer og seksjoner.

Fabrikken anvender de beste bygningsmaterialer fra ledende europeiske produsenter som standard. Om andre materialtyper eller spesielle konstruksjonsytelser er påkrevet til ditt prosjekt, så kan dette enkelt effektueres ved å tilpasse en av de fire forskjellige standard oppbygginger av våre veggelementer.

Plassbygging versus elementbygg.

Å plassbygge blir stadig mindre vanlig. Dette grunnet den forholdsvis lange tiden det tar å få bygget «værtett». Under plassbygging skal det tas mange mål, både høyt og lavt. Hver stender og kledningsbord må kappes på byggeplassen før de kan spikres på plass. Dette skal gjøres fra bakkenivå til mønespir fra trappestiger og stillas. Alt dette, under vekslende værforhold, og med den menneskelige faktor tatt i betraktning.

Det sier seg selv; en arbeidsintensiv og tidkrevende prosess.

Produksjon av elementer og seksjoner skjer på en rasjonell og effektiv måte under de beste forhold i fabrikkens produksjonshaller. Beskyttet mot vær og vind, og med traverskraner som «mater» ferdigkappede materialer til monteringsbenkene hvor elementseksjonene bygges opp fra bunn i liggende posisjon. Dette sikrer høy kvalitet av den bærende konstruksjonen og nøyaktig montering av vindsperre, isolasjon, fuktsperre og vinduer. Faren for fuktskader blir så godt som eliminert og byggets energibesparende egenskaper vil bli av beste kvalitet.

Etter leveringen på byggeplassen monteres bygget raskt og presist, og allerede 4-5 dager etter start er bygget under tak og værtett.

Vi bygger ditt hus etter dine tegninger. Om ønskelig kan vi ta utgangspunkt i et av våre eksisterende design.

For få et uforpliktende kostnadsoverslag på deres prosjekt, vennligst send oss dine tegninger og spesifikasjoner.

Vi kan også gi en cirka kostnad på grunnlag av et av våre bilder fra billedgalleriet og informasjon om ca. mål og ønsket utførelse.

Se på noen av våre design

Primhovda

Skaret

The Treehouse

UreSkaret

BB31

Brekkur

Holmestrand

Bjerkealleen