Laftede tømmerhus

Tidløs, trygt og godt

Laftetekniker har en historie helt tilbake til bronse alderen.

Bygging i laftet tømmer har lange tradisjoner

Over store deler av nord og øst Europa har forskjellige lafteteknikker blitt videreutviklet helt siden bronsealderen. I moderne tid har denne byggemetoden måttet vike mer og mer, til fordel bygg laget av industriell framstilte materialer. Til tross for dette finnes det fremdeles flere hundre år gamle, men godt bevarte bygg i laftet tømmer som fremdeles er i bruk etter mange års angrep fra tidens tann.

I de nordiske land, med harde vintere og lett og lokal tilgang til tømmer, har bygging av tømmerhus fått videreutvikle seg helt til i dag. Laftede tømmerhus har fortsatt en viktig plass i bygging av hus, hytter og andre typer bygninger.

Et håndlaftet hus, i trevirkets velduftende og mest naturlige form, pirrer våre sanser og gir preg av fornybar ressursbruk, solide materialer og lange håndverkstradisjoner.

Trygge, gode og varme bygg som gir en fornemmelse av tilfredshet og sinnsro.

Laft og hustype

Laftbygg kan deles inn i to typer: håndlaftet og maskinlaftet. Begge metodene er populære og konkurransedyktige, og velges avhengig av konstruksjonskompleksitet, designkrav og pris. Laftbygg kan tillegg-isoleres på inn-, eller utsiden ved hjelp av tidsmessige panelkonstruksjoner.

Håndlaftede tømmerhus

Opplevelsen av et håndlaftet tømmerhus er den naturlige skjønnheten som er bevart i hver eneste stokk. Hver av disse valgt, tørket og bearbeidet til å oppfylle sin spesifikke funksjon i konstruksjonen.

Hus og hytter i håndlaftet tømmer gjenspeiler treets historie og sjel i hver eneste stokk og formidler lange tradisjoner og fagmannskap.

Maskinlaftede tømmerhus

Fordelen med maskinlaft er at laftestokkene er rimeligere å produsere. Videre er maskinlaftede tømmerstokker enklere å konstruere med enn de uregelmessige, for hånd bearbeide stokker. Maskinlaftede konstruksjoner gir dermed mer rom for allsidighet i designet av bygget.

Maskinlaft i kombinasjon med limtre, stålbjelker og andre materialer vil kunne oppfylle kundens spesielle ønsker med hensyn til utvendig design, og moderne planløsninger.

Noen bilder av håndlaftede hus

Interessert i et tømmerhus?

Kontakt oss i dag, så kan vi gi deg råd om hvilken type laft som er best egnet til ditt prosjekt, enten det er et bolighus, fritidsbolig eller annet.

Vi skreddersyr ditt unike design.

Send dine skisser eller bilder så kommer vi i gang!