Sammen med oss

til ditt eget skreddersydde design

Skreddersydd design

Vi tilpasser våre eksisterende hytte-, og hus design etter dine ønsker og utarbeider deretter detaljerte tegninger og materialspesifikasjoner til ditt unike prosjekt.

Tilpasninger kan for eksempel gjøres med hensyn til planløsning, vegghøyde, takvinkel/mønehøyde samt type takbelegg.

Takshingel blir som regel valgt, men om ønskelig kan vi levere hyttene med betongtakstein eller stålplater.

Eller hva med et tretak i stilfullt sibirsk lerk?

Veggelementene / seksjonene med integrert bærende konstruksjon har en meget bra U-verdi < 0,11 W/m2K og tillater en luftutskifting på 0,6 m3 per time ved 50 Pa lufttrykk.

Vinduer leveres i herdet, trelags energiglass i trekarm. Vedlikeholdsfrie vinduer i aluminium blir valgt i økende grad.

For å forenkle dine valgmuligheter bruker vi en katalog som viser de mest brukte klednings og paneltyper, vinduslister, sprosser og dør typer, samt forskjellige trappedesign i eik, ask eller bjørk.

Vi er behjelpelig med å finne det nærmeste tilgengelige standard materialalternativer på grunnlag av dine skisser eller fotografier.

Hva er inkludert?

Våre standard tilbud inkluderer prefab seksjoner til ytterveggene, ferdig isolerte og med vinduer montert og påsatt ferdig malt utvendig kledning og dampsperren og ferdig  lektet til montering av innvendig panel.

Ferdig isolerte takelementer, utvendig beslått med vannfaste OSB plater mot utsiden og lukket med dampsperren på innsiden. Standard takshingel, takmembran, takrenner, nedfallsrør og takbeslag følger med.

Stenderverk seksjoner til de innvendige skillevegger og etasjeskiller som regel med gulvplatene ferdig montert leveres klare til å bli heiset på plass.

Ferdigbehandlet innvendig tak og veggpanel, listverk og vindu og dørutforinger, leveres i hensiktsmessige lengder i ferdige materialpakker.

Det innvendige panelet monteres først etter at elektriker og rørlegger er ferdige med opplegg av det skulte anlegget.

Ytterdør, terrassedør og eventuell dør til utvendig bod/teknisk rom og alle innvendige dører og beslag er inkludert i leveransen.

Trapper og rekkverk i ønsket design.

Solide terrassebord i sibirsk lerk til utvendige terrasser og inngangspartier.

Våre standard kontrakter inkluderer transport av elementene og materialer frem til byggeplassen.

Monteringsarbeidene utføres av fabrikkens egne erfarne monteringsteam.

Hva skal du sørge for selv?

Ved levering til campingplasser fremskaffer vi målsatte tegninger for støpning og isolering av platen. Vår arkitekt ordner med byggesøknad og ansvarsrett. Grunnarbeidet, støpning av funderingsplate, rørlegger og elektriske arbeider, flis legging og eventuelle andre ingeniørarbeider skal ordnes av kunden. Ved bygging av hytter og hus til private tar vi oss som regel av hele prosjektet.

Når tilbudet er akseptert og byggetillatelsen er gitt skal kunden sine leverandører av grunnarbeid, betongarbeid, rørlegger og elektriker, klargjøre fundamentet.

Vi organiserer fortolling/transport til byggeplassen. Kunden må selv sørge for å skaffe en kranbil til avlessing og løfting av elementene under selve monteringen. Kranbilen må ha en løftekapasitet på minimum 2 tonn og ha tilstrekkelig utlegg. Behovet for kranbil vil normalt være fra 3 til 5 dager, avhengig av prosjektets størrelse.

Byggeplassen må vurderes inngjerdet i henhold til forskriften. Byggestrøm må være på byggeplassen.

Avfallscontainer på byggeplassen.

Kunden må sørge for innkvartering med koke-, og vaskemulighet til vårt monteringsteam som vanligvis består av 4 snekkere.

Har du allerede tegninger til ditt prosjekt, så kan vi utarbeide et foreløpig tilbud, gratis og uten forpliktelser.

Er prosjektet ditt fremdeles på idestadiet, så bistår vi gjerne med å videreutvikle dine ideer til ditt endelige design.